Interiérové presklené steny

CI 45 - variabilný systém


CI 45 je systém pre interiérové zasklené steny, deliace priečky a interiérové dvere. Napriek limitovanej škále profilov systém umožňuje vysokú variabilitu prevedení.

Kancelárske priečky v šírke 45, 100 a 125 mm zabezpečia akustickú pohodu aj v extrémnych podmienkach až do hodnoty 53 dB. Akustické steny sú riešené vrátane špeciálnych zdvojených akustických dverí s automatickými prahmi. Priečky umožňujú integráciu žalúzií ako aj skryté vedenie inštalácií. Pohľadová šírka rámov od 34 mm umožňuje vytváranie efektu bezrámového zasklenia pri zachovaní vysokých akustických požiadaviek.

Optimalizácia spotreby materiálu potrebného k výrobe jednotlivých konštrukcií znižuje objednávkovú cenu výrobkov.

Zasklené steny je možné meniť podľa potrieb vyplývajúcich z prevádzkových zmien v interiéri.