Profil spoločnosti

Na trhu pôsobíme od roku 2006, ALUSYS sme založili po predchádzajúcich viacročných skúsenostiach s výrobou aj montážou hliníkových systémov. Vďaka tomu sme si získali mnoho cenných skúseností na rôznych pozíciách

Ceníme si každú príležitosť a zodpovedne pristupujeme aj k menším zákazkám.

Mnoho zákaziek sme získali na základe odporúčaní, čo svedčí o spokojnosti našich klientov a touto cestou sa chceme aj naďalej uberať.

Prijímame nové výzvy a popri štandardných systémoch sa venujeme aj atypickým riešeniam a špecifickým požiadavkám.

Našim klientom
Investorom, architektom, inžinierom, developerom a stavebným firmám vieme poskytnúť poradenstvo pri výbere správneho systému, konštrukčného rieśenia ale aj čo sa týka stavebnej pripravenosti či detailov napojenia.
Prezentácia a poradenstvo
S klientom sa na požiadanie radi stretneme, poradíme a odprezentujeme v našom showroome rôzne systémy, odporučíme vhodné riešenie a vypracujeme cenovú ponuku.
Cenová ponuka
Cenovú ponuku robíme na základe vašich požiadaviek na funkčné vlastnosti, typ otváraní a kovania. V prípade že je cena nevyhovujúca, snažíme sa ponúknuť alternatívne riešenie. Naše cenové ponuku sú od začiatku nastavované podľa našich reálnych vstupov, takže žiadne 20% zľavy od nás neočakávajte.
Podpis zmluvy
V prípade že sa dohodneme na cene a dodacom termíne, po podpise zmluvy spravíme presné zameranie otvorov a upresníme výšku podlahy. Následne vypracujeme dielenskú dokumentáciu s detailmi osadenia, ktoré vám predložíme na schválenie.
Dodacie termíny
Po odsúhlasení objednávame materiál potrebný na výrobu. Dodacie termíny závisia od našej vyťaženosti, typu systémov a náročnosti konštrukcií. Bežné výrobky vieme dodať na stavbu za 3-5 týždňov.
Výroba
Našu výrobu tvorí tým skúsených ľudí, ktorý pracuje v úzkej koordinácii s naším technickým oddelením. Na detailnom precíznom spracovaní výrobkov a ich spojov si zakladáme.
Montáž
Precízna montáž je rovnako dôležitá ako výroba. Typ kotvenia a spôsob napojenia na stavbu riešime podľa konkrétnej stavby už v príprave v dielenskej dokumentácii. Samozrejmosťou je použitie všetkých izolačných materiálov ako sú hydroizolácie, paronepriepustné fólie a tepelná izolácia.
Odovzdanie diela
Pri odovzdaní diela si s klientom prejdeme všetky konštrukcie, skontrolujeme správnosť montáže a nastavenie kovania.