RD Bratislava
RD Galanta
RD Žilina-Budatín
RD Nové Zámky