Slnolam s eliptickou lamelou alebo hranatou lamelou


Tieniaci systém exteriérových lamiel šošovkovitého prierezu. Tienenie môže byť umiestnené vodorovne a vytvárať tieniace markízy, alebo zvislo predsadené pred presklenými stenami. Šírka lamiel je 120 - 700 mm. Lamely môžu byť fixne nastavené alebo ovládané pomocou elektromotora.

Zaujímavým funkčným a estetickým riešením je tiež možnosť využitia fotovoltaických panelov ako tieniacich lamiel.