Fasádne systémy

Strešné okná


FLUSH ROOF VENT (CW 50 FRV) je systém strešných okien s kvalitnými tepelnoizolačnými parametrami určených pre šikmé plochy v sklone 5/80 stupňov. Systém umožňuje vytvárať okná veľkých rozmerov, ovládanie je manuálne alebo motorické. Maximálna hrúbka zasklenia je 52 mm a umožňuje použitie kvalitných izolačných trojskiel.

Značný rozsah systému ponúka variantné technické riešenie pre rôzne typy fasád, ako napríklad protipožiarne FP alebo vysoko izolačné prevedenie HI. Možno použiť odlišné farby v interiéri a exteriéri.